เกี่ยวกับเรา


 

เราคือผู้นำโครงข่ายวิทยุสื่อสารระบบดิจิตอล ที่มีสัญญาณครอบคลุมทั่วประเทศมากที่สุด 77 จังหวัดด้วยสถานีแม่ข่ายกว่า 2,000 สถานี ภายใต้การให้บริการของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ


 
วิสัยทัศน์

 

สื่อสารกว้างไกล ปลอดภัย ชัดเจน

Great coverage High security Outstanding services.

บริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจในย่านความถี่ 800 MHz.


 

ผลิตภัณฑ์


 

วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ


อ่านต่อ

วิทยุสื่อสารชนิดประจำที่


อ่านต่อ

วิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์


อ่านต่อ

วิทยุสื่อสารชนิด LTE


อ่านต่อ

ถาม-ตอบ

แม้ว่า DTRS จัดเป็นเครื่องอุปกรณ์วิทยุคมนาคม แต่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตให้มี และรวมถึงใบอนุญาตให้ใช้วิทยุคมนาคม ตามพรบ. วิทยุคมนาคม 2498

ร้านจำหน่ายวิทยุสื่อสาร ที่มีการนำเข้าวิทยุสื่อสาร DTRS หรือจำหน่ายโดยร้านค้าที่เป็นพันธมิตร กับ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ

การเรียกเก็บค่าใช้บริการภายหลังจากใช้งานแล้ว (Post pay) โดยออกใบแจ้งค่าใช้บริการ (Invoice) รายเดือน ส่งไปยังที่อยู่ที่ผู้ขอใช้บริการแจ้งไว้ในวันที่เปิดใช้บริการ หรือหากสะดวกรับใบแจ้งค่าใช้บริการทาง e-mail ก็สามารถเลือกช่องทางรับใบแจ้งค่าใช้บริการทาง e-mail ได้ อย่างไรก็ตามการใช้บริการแบบชั่วคราวไม่เกิน 1 เดือน จะเรียกเก็บค่าใช้บริการก่อนการเปิดให้ใช้งาน

DTRS ของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ใช้คลื่นความถี่ 800 MHz ไม่สามารถใช้งานร่วมกับข่ายวิทยุสื่อสารอื่น

ติดต่อเรา


 

กลุ่มลูกค้าภาครัฐ

โทร: 02-104-1111
อีเมล์: nation_contact@ntplc.co.th

กลุ่มลูกค้าภาคเอกชน

โทร: 02-104-5555
อีเมล์: nterprise_contact@ntplc.co.t

กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ

โทร: 02-104-8888
อีเมล์: networld_contact@ntplc.co.th